SAME VICCHIE, CUMPO'
(Convegno Ciclo-Automobilistico 1906)
 
di
PIO SALVI
 
 
     
- Oggie è 'n macelle! 'nze capiscia gnente,  
  Same all'istòte, u same a carnevò?!  
- I' scì nne le sòcce;  
  ma tutte 'n mumente,  
  'Na fraca de ggente  
  s'à viste arrivò.  
   
- De quo de llò tummòbbele se sente,  
  Li bbicicliste pu 'nze pu cuntò...  
- Dì 'n bù, 'lli custume  
  che crìlle 'rpresente?  
  'Lle sciòrbe a culure  
  che còcchie sarrò?  
   
- E giuveni... se spòsse... e nàje ce stame  
  Ecch'a la sidie sembre a 'ntiscichì!  
- Asì cumma gruglie...  
  naje mònche sapame  
  De dunn'à venuti  
  e perchà fò cuscì!  
 
- Same vicchie, cumpò!  Nen cia 'mbicciame  
  A tembe nostre quaste 'nze facì!...  
- Na mucchie de cuse  
  vedame... vedame
 
  E senza sapàlle...  
  ce ttocc' a mmurì